Tjänster

Tjänster:  Här kan du se litet av vad vi jobbar med samt vad vi kan göra för privatpersoner!

Det finns mera specificerat under nästa flik "Företagstjänster"

Ekonomistyrning och tillväxt

Från idé till handling

Att så ett frö....och viljan att växa.

Vi har stor erfarenhet från att

starta eget företag,

AB, HB eller enskild firma. 

Även planera för långsiktig och framgångsrik tillväxt

 

Ekonomi- och

Marknadsservice i Molkom HB

Lärande

Förändra, förbättra och hantera risker

Vad innebär tillväxt i ekonomistyrnings-sammanhang?

Vilka förutsättningar finns det för tillväxt?

Att förstå helhetsbilden i verksamheten

Utmaningar med tillväxt

Mentorskap

Dina vänner säger det du vill höra. En mentor säger det du behöver höra! Se på mentorn som en rådgivare som gjort allt det han eller hon kan. Mentorn har empirisk kunskap och det är guld värt!

För dig som är ny i din yrkesroll kan en mentor som ger dig råd och vägledning, hjälpa dig växa och komma vidare i karriären.

Våra tjänster för privatpersoner

vi bistår i de juridiska frågor som kan uppstå

-skattedeklarationer

-bistår vid myndighetskontakter

-normer och lagar

-avtal och köp

-köpa på kredit

-konsumentköplagen

-om man flyttar samman

-eget hus

-när någon dör

-bouppteckningar

-arvsdelningar