Företagstjänster

Företagstjänster

Ekonomi

Bokföring

Bokslut

Moms-Arbetsgivar-deklarationer

Löneadministration

 

Budgetarbete

Uppföljning

Ekonomisk utveckling

Probleminventering

 

Finansiell strategi och styrning

 

Mentorskap för egenföretagare eller nyblivna chefer

 

Digitala Företaget, se mera här:

 

Ekonomi- och

Marknadsservice i Molkom HB

Analyser

Bra och dåligt i företaget....

 

Nulägesanalys

 

Affärsplan

 

Analyser av:

-Marknad

-Produkter

-Personal

-Organisation

-Rutiner

-Ekonomisk styrning

 

 

 

Marknad

Strategisk Marknadsföring

-Målsätting

-Research och analys

-Handlingsplan

 

 

Taktisk Marknadsföring

-Marknadsundersökning

-Marknadsföring

-Nykundsförsäljning

-Merförsäljning